Les under Aktuelt:

Bærekraftig utvikling i urfolkslandsbyen Varvane

I Varvane er de fleste analfabeter og de voksne jobber som dagarbeidere på gårder eller fabrikker. Landsbyprosjektet vårt vil heve levestandarden og forbedre inntektsmulighetene i Varvane, noe som igjen vil gjøre at flere barn får fullføre skolegang og dermed mulighet til et annet liv enn foreldrene har.

Utdanning for en verdig fremtid

  • For bare 250 kr i måneden gir du et indisk barn muligheten til å gå på skole og få en tryggere fremtid
  • Utdanning øker barns muligheter til å få en jobb, høyere inntekt og et bedre liv
  • Vi støtter fadderbarna så lenge de har behov for det: gjennom utdanning og fram til de er i stand til å forsørge seg selv
  • Indias Barns arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon og tusenårsmål

Utdanning for en verdig fremtid

  • For bare 250 kr i måneden gir du et indisk barn muligheten til å gå på skole og få en tryggere fremtid
  • Utdanning øker barns muligheter til å få en jobb, høyere inntekt og et bedre liv
  • Vi støtter fadderbarna så lenge de har behov for det: gjennom utdanning og fram til de er i stand til å forsørge seg selv
  • Indias Barns arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon og tusenårsmål