Gi-en-dag-aksjon til urfolkslandsbyen Varvane

Vår skoleaksjon vil sikre flere barn i India et liv uten fattigdom, og en fremtid der jentene kan bestemme over eget liv og kropp. Ta kontakt dersom din skole ønsker å ha sin egen innsamlingsaksjon hvor dere selv bestemmer hva pengene skal gå til.

I Varvane er de fleste analfabeter og de voksne jobber som dagsarbeidere på gårder eller fabrikker. Landsbyprosjektet vårt vil heve levestandarden og forbedre inntektsmulighetene i Varvane, noe som igjen vil gjøre at flere barn får fullføre skolegang og dermed mulighet til et annet liv enn foreldrene har. Levestandarden er svært lav i Varvane, og det er store utfordringer med både hygiene- og sanitærforhold. De fleste bor i falleferdige bambushytter med jordgulv. I regntiden renner vannet inn gjennom tak og vegger. De færreste har elektrisitet og et enkelt grep som å gi en solcellelykt til hvert hjem gjør at barna kan gjøre lekser og de voksne fortsette sine gjøremål etter mørkets frembrudd. I 2016 bygget Indias Barn et fellesanlegg med tre toaletter her, men dette er ikke nok til å dekke alles behov og fortsatt bruker mange skogen eller bøtter til å gjøre sitt fornødne.

Foreløpig vil vi i 2018 gi en solcellelykt til hver av de 70 familiene i Varvane, bygge vanntank som sikrer vann året rundt, samt bygge et samfunnshus, en viktig møteplass for innbyggerne i Varvane.

Vi ønsker også at flere skal få mulighet til å skape seg et bærekraftig arbeid i Varvane. Oppstartsstøtte til inntektsgivende aktiviteter vil gi flere et trygt og forutsigbart levebrød. Jordkultivering og geiteoppdrett vil bli prioritert. Enkle redskaper til jordbruk, såkorn til åkrene, en kornmaler, transportkjerre, et par geiter til oppdrett og melkeproduksjon gir økte og sikre inntekter. I dag ligger gjennomsnittsinntekten her i underkant av kr.20 daglig, under grensen for det som regnes som ekstrem fattigdom. På grunn av dårlige jobbmuligheter reiser mange bort deler av året for å jobbe i kullgruver og barna tas da ut av skolen. Mulighet for å sikre en levelig inntekt lokalt er viktig for at ikke barna skal bli tatt ut av skolen for å tjene penger eller at jentene blir giftet bort som barn.

Har din skole eller bedrift lyst å støtte arbeidet vårt i Varvane? Vi kommer gjerne og holder presentasjon. Ta kontakt med oss på mobil 47399890 eller send mail til camilla@indiasbarn.no