Bli fadder

India er verdens farligste land for kvinner å leve i, ifølge Thomson Reuters Foundation. Den siste folketellingen i 2011 viste at mange av landets jenter mangler. Dette antas blant annet å skyldes kjønnsbestemt abort, drap på jentebabyer, konedrap og at jenter dør som følge av vanskjøtsel (som vold og mangel på mat) på grunn av sitt kjønn. I NRK2 dokumentaren 'Indias kostbare døtre' vises en landsby hvor det ikke har vært født et jentebarn på flere tiår. 

Enkelt forklart oppleves jenter som lite verdifulle og kostbare. Det forventes i stor grad fortsatt medgift når jentene skal gifte seg og de flytter til sin ektemann og hans familie.

Løsningen er å sikre jenter skolegang slik at de blir i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Vi har utallige eksempler på jenter fra fjerntliggende landsbyer hvor ingen kvinner tidligere har tatt utdanning, men hvor jentene nå har fått gode jobber og blitt økonomisk selvstendige. Slik blir de både verdifulle og viktige rollemodeller for sine lokalsamfunn. 

Vil du gi en av Indias fattige jenter en sjanse til et godt liv? For kr.250/mnd sikrer du skolegang og alt hun trenger av oppfølging og materiell for å få en god utdanning. Bli fadder her; https://indiasbarn.no/Fadder/Bli-fadder