Bli fadder nå

Jentene kommer fra familier som lever i ekstrem fattigdom. Flere har mistet mor eller far, alle kommer de fra familier som strever med å få endene til å møtes. Disse barna står i fare for ikke å få fullført skolegangen, og dermed uten mulighet til en fremtid uten fattigdom. Som fadder gir du en av disse jentene mulighet til å bli økonomisk og sosialt uavhengig, og dermed til å bestemme over eget liv og kropp.

Bli fadder her