Møte med Surekha

Surekha er hovedpersonen i dokumentaren «Rikets Tilstand» for 16 år siden. Surekha fikk et nytt hus i Gorthan bygget av fadderpenger fra folket på Runde. Hun har siden bygget på en etasje for sine to sønner Tejas og Suraj.  På bildet er eldste sønn Tejas, Surekha og styreleder Hege Magnussen som nettopp har vært på besøk.

Surekha bor enda i huset som ble bygget av penger fra Rundefolket. For 16 år siden var hun hovedperson i dokumentaren på TV2 «Rikets Tilstand». Over natten fikk vi nesten 1.000 nye faddere på grunn av innslaget.

Surekha er enslig mor, og fikk støtten for at hun skulle klare seg selv. Indias Barn (da Fadderbarnas framtid) støttet henne med en symaskin, slik at hun kunne reparere og sy klær, og hun kunne tjene penger til å ta vare på seg selv og familien. Begge sønnene hennes får støtte til utdannelsen sin gjennom fadderprogrammet. Partnerorganisasjonen vår i India sørget seinere for at Surekha fikk jobb i en syhall i landsbyen Vavoshi, hvor de sydde uniformer til fadderbarna.

Styreleder i Indias Barn, Hege Magnussen, fikk et godt innblikk i hvordan støtten fra Norge hadde bidratt til at hun kom seg gjennom en vanskelig situasjon. Men det viktigste bidraget har hun kommet med selv, gjennom sin vilje til å stå på og hardt arbeid. I dag har hun to symaskiner, og jobber fortsatt med å sy og reparere klær. Gjennom inntektene fra syvirksomheten har hun utvidet huset med en etasje til barnas soverom. Barna har fått god utdanning og søker nå jobber, den eldste som sveiser og den yngste som ingeniør. De håper å snart kunne ta seg av sin egen mor, slik hun gjennom hardt arbeid har sørget for dem opp gjennom barndommen. Både de og moren mener at de aldri kunne fått et så godt liv uten bidraget fra fadderne i Norge!