Støtt Fondet for høyere utdanning

I India er utdanning den eneste måten å komme seg ut av fattigdommen på. Ungdom fra fattige familier må ofte ut i jobb allerede før grunnskolen er fullført. For jenter betyr en god utdannelse ikke bare økonomisk trygghet, det gir dem også mulighet til å bestemme over eget liv og egen kropp.

Indias Barn har lang erfaring med å sikre skolegang for barn fra fattige landsbyer og slummen. Mange kommer fra landsbyer hvor ingen tidligere har tatt høyere utdanning. Ringvirkningene av utdanning og jobb er store, én god inntekt er nok til å forsørge hele storfamilien. Våre gode resultater kommer blant annet av svært tett oppfølging av hver enkelt elev og mulighet for individuelle tiltak ved behov.

Nå har vi mange ungdommer som har fullført videregående skole og som har motivasjon og evner til å ta høyere utdanning, men mangler midler. Vi ber derfor ydmykt om en gave til Fondet for høyere utdanning.

Gaven kan settes inn på konto 7874 06 23582. Alle beløp tas imot med stor takk!

Indias Barn er medlem av Innsamlingskontrollen og Frivillighet Norge.  Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss på post@indiasbarn.no eller telefon 47399890.