Tana Sameskole/Deanu Sámeskuvla gir en dag til Varvane

Skolen har valgt å støtte vårt landsbyprosjekt i urfolkslandsbyen Varvane ved å ha ‘Gi-en-dag-aksjon’. Det er vi utrolig takknemlige og stolte over.

Indias Barn besøkte Tana Sameskole/Deanu Sámeskuvla og møtte en positiv og engasjert gjeng med ungdommer og lærere. Det ble en fin prat rundt barnekonvensjonen, menneskerettigheter og forskjellene mellom livet i urfolkslandsbyen Varvane og det å vokse opp i Norge i dag. 

16.januar vil skolen ha aktiviteter hvor de blant annet selger produkter de selv har laget. Vi er stolte over at vi i Norge har en dugnadsånd og tradisjon for å hjelpe andre som ikke har det like bra som oss. Samtidig er det viktig at også kommende generasjoner opplever mening og glede ved å hjelpe andre. Skoleungdommene på Tana Sameskole hadde mange gode innspill og ideer til hva de kunne gjøre.

Vi er glade for støtten og gleder oss til å følge med på elevenes aksjonsdag ❤

Vi vil gjerne ha med flere flotte ungdommer på aksjonen vår. Dersom din/dine barns skole ikke skal være med på det formelle Operasjon Dagsverk i år så hør gjerne med en lærer eller rektor om skolen kan ha Gi-en-dag-aksjon til støtte for utviklingen i Varvane. Her lever de aller fleste av landsbyens 300 innbyggere i ekstrem fattigdom. Kanskje kan din skole bidra til å bygge et hus til en familie? Ta kontakt på mobil 47399890 eller post@indiasbarn.no dersom dere ønsker mer informasjon eller en presentasjon av aksjonen og prosjektet.

Vi ønsker dere alle en god sommer og gleder oss til vår første Gi-en-dag-aksjon!