Tema: Enslig mor

I fire uker vil vi i Indias Barn ha fokus på hvordan det er å være enslig mor i India, og hvordan det er for barna å vokse opp i en slik familie. Vi har intervjuet enslige mødre med barn som trenger vår støtte, blant annet for å sikre at de får en utdanning.

Torsdag, 19. mai vil vi publisere vårt første korte intervju som er med Tanhabai. Hun mistet mannen sin for noen år siden. Plutselig ble hun alene med ansvaret for tre barn på 5 år, 3 og en baby på tre måneder. Hun måtte allikevel ut i jobb og la naboene passe barna mens hun var borte hele dagen.

Det å miste sin mann er et stort emosjonelt og økonomisk tap for en indisk kvinne og hennes barn. Som enslig mor har hun ikke den samme statusen og beskyttelsen lenger. I enkelte tilfeller gir svigerforeldrene sin svigerdatter skylden for at sønnen deres døde. Hvis mannen har forlatt kona, er det ofte kvinnen som får skylden. Enken får sjelden lov til å bo hos svigerforeldrene etter mannens død, og må flytte hjem til sin egen familie hvis de tillater det. Som enke eller forlatt kvinne er hun og barna blitt en byrde for familien. Etter indisk tradisjon er det svært sjelden at kvinner gifter seg på nytt etter å ha blitt alene, mens menn ofte gifter seg på nytt dersom kona dør. 

En enke har normalt en sørgeperiode på tre måneder, og i denne perioden kan hun ikke jobbe. Dersom hun har vært hjemme med barna, må hun nå finne seg en jobb siden hun nå er alene med ansvaret. De fleste mødrene i våre arbeidsområder er enten analfabeter eller de har bare noen få års skolegang. Deres eneste mulighet på arbeidsmarkedet er dårlig betalte jobber, som for eksempel hushjelp eller dagarbeider i landbruket.

Det er svært krevende for en enslig mor å imøtekomme de økonomiske utfordringene i hverdagen. Det viktigste er penger til mat, men det er også behov for penger til klær, skoleutstyr, medisiner, utstyr til hjemmet og vedlikehold av huset. Å spare penger er noe hun sjelden har anledning til. En enslig mor har ikke noe økonomisk sikkerhetsnett, slik vi har i Norge. Oppstår det en krise i familien, og dermed et behov for ekstra penger, må hun låne av slektninger, naboer eller i verste fall lånehaier. Da må moren nedbetale gjeld over en lang periode.

Livet til en enslig mor og hennes barn er svært utfordrende. Siden mor er på jobb nesten hele dagen får hun ikke tatt vare på og fulgt opp barna sine på en tilfredsstillende måte. Dersom barna blir syke må moren gå på jobb likevel, og hvis hun selv blir alvorlig syk og må bli hjemme, mister hun inntekt den tiden hun er borte fra jobb.

Barn med enslig forsørger må ofte takle en vanskelig situasjon og bære mye ansvar. Deres grunnleggende behov i hjemmet og på skolen blir ikke tilstrekkelig ivaretatt, slik at barnet lærer seg å leve med små ressurser fra tidlig alder. Det eldste barnet i familien må ofte slutte på skolen for å hjelpe mor med å brødfø familien. De andre barna får ingen eller få år med skolegang. Fordi familien har så dårlig råd kan ikke barna delta i sosiale aktiviteter på lik linje med andre barn.

Bli fadder for et barn med enslig mor.

(Foto: "Kvinne i Varvane" - Anne-Trine Benjaminsen)