Tema: Enslig mor - Intervju med Sushma

Hei, jeg heter Sushma. I 2014 døde mannen min i en arbeidsulykke. Han var ikke forsikret så jeg fikk ingen støtte fra arbeidsgiveren.

Like etter den forferdelige ulykken startet svigermor og jeg en liten butikk sammen, men veldig fort oppstod det uenighet mellom oss. Svigermor ga meg skylden for at mannen min døde. Derfor sluttet vi med butikken, og nå jobber jeg som dagarbeider for å forsørge barna mine Jay (8) og Jiya (4). Kontakten mellom svigermor og meg er ikke god, men jeg kan ikke flytte hjem til mine foreldre for de er også fattige. Jeg føler meg veldig trist, og det er bare barna jeg lever for. Hver dag står jeg tidlig opp og gjør husarbeid og går på jobb. Veldig ofte er det ikke noen jobb å få, og jeg strever med å få endene til å møtes. Det er veldig trist å se når andre barn har nye klær til festivaler og brylluper.

Inntekten min er ikke nok til å dekke våre utgifter. Av og til må jeg låne penger av slektninger. Kanskje må Jay jobbe i stedet for å gå på skole dersom situasjonen forverrer seg. Hvis Jay fikk en fadder kan han fortsette på skolen, og jeg kan spare penger til Jiya blir gammel nok til å begynne på skolen.»

Sushma har et stort behov for hjelp slik at barna kan få utdanning. Vil du hjelpe den enslige moren Sushma med dette?

Bli fadder til Jay http://indiasbarn.no/Fadder/Bli-fadder

(Foto: Children’s Future India)