Bli fadder

India er verdens farligste land for kvinner, ifølge anerkjente Thomson Reuters Foundation. Den siste folketellingen i 2011 bekreftet at mange av landets jenter mangler. Dette skyldes blant annet kjønnsbestemt abort, drap på jentebabyer, konedrap og at jenter dør som følge av vanskjøtsel (som vold og mangel på mat) på grunn av sitt kjønn. Indias Barn prioriterer jenter i sitt arbeid.

Som fadder i Indias Barn sikrer du skolegang til et fattig barn, og gir det dermed mulighet for en fremtid uten fattigdom. Fadderbarnet får alt det trenger for å fullføre sin utdanning, samt tett oppfølging, helsetjenester og ekstraundervisning ved behov. Som fadder i Indias Barn mottar du regelmessig bilder og rapporter slik at du kan følge utviklingen hos ditt fadderbarn. Det koster 250 kroner måneden å være fadder i Indias Barn.

Alle bidrag til Indias Barns arbeid på mellom 500 og 50 000 kr per år gir rett til skattefradrag (Skatteloven §6-50). For å få dette trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.

Vi håper du ønsker å utgjøre en forskjell i et barns liv og bli fadder!