Bli fadder

Som fadder i Indias Barn gir du et barn skolegang og utdanning, og legger på den måten grunnlaget for en tryggere og bedre fremtid.

Fadderstøtten sørger for at ditt fadderbarn får muligheten til å gå på skole. Støtten sørger også for at barna får tilgang til grunnleggende helsetjenester og oppfølging ved behov. Som fadder i Indias Barn mottar du regelmessig bilder og rapporter slik at du kan følge utviklingen hos ditt fadderbarn. Det koster 250 kroner måneden å være fadder i Indias Barn.

Alle bidrag til Indias Barns arbeid på mellom 500 og 40 000 kr per år gir rett til skattefradrag (Skatteloven §6-50). For å få dette trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.