Fadderskapet

Som fadder i Indias Barn gir du et indisk barn muligheten til å gå på skole og få en bedre fremtid. Fadderbidraget er 250 kroner i måneden. Du følger ditt fadderbarns utvikling gjennom reglemessige rapporter og bilder.

Pengene du gir hver måned sørger for at fadderbarnet får muligheten til å gå på skole og fullføre utdanningen sin. Fadderbidraget dekker, i tillegg til støtteapparatet i India og Norge, blant annet:

  • Skolepenger, transport, skoleuniform, skolebøker og -hefter, skrivesaker, og annet utstyr som barnet trenger for å kunne gå på skole
  • Leksehjelp, spesialundervisning o.l.
  • Yrkesveiledning, yrkesopplæring og høyere utdanning
  • Andre aktiviteter som støtter barnets helhetlige utvikling
  • Støtte og veiledning fra sosialarbeideren

Fadderskapet begynner når du har betalt første fadderbidrag, og varer til du selv avslutter det. Du får automatisk tildelt et nytt barn når fadderbarnet ditt er ferdig i fjernadopsjonsprogrammet.

Hva får jeg som fadder?

Alle nye faddere får tilsendt en velkomstpakke. Den inneholder et bilde og en beskrivelse av fadderbarnet ditt, samt generell informasjon om India og området der fadderbarnet bor.

Deretter får du tilsendt regelmessige rapporter og bilder der du kan følge barnets utvikling, hvordan det går på skolen og med familien. Rapportene skrives av sosialarbeideren som har ansvaret for oppfølging av barnet gjennom fjernadopsjonsprogrammet, og som kjenner barnet og familien personlig.

I tillegg mottar du vårt blad med reportasjer og nyheter om våre aktiviteter i India.