Praktisk informasjon

Her finner du nyttig informasjon om betaling av fadderskapet, skattefradrag, etc.

Å være fadder i Indias Barn koster 250 kr i måneden. Fadderskapet trer i kraft når det første fadderbidraget er betalt og fortsetter inntil du selv avslutter det. Du kan velge om du ønsker å betale ditt bidrag månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig.

Fadderskapet betales enten med giro eller AvtaleGiro. Har du flere fadderbarn, så får du en samlet giro.

AvtaleGiro

Indias Barn oppfordrer faddere til å bruke AvtaleGiro som betalingsløsning. AvtaleGiro sparer oss for mye papir, penger og arbeid, og enda mer av pengene går til fadderbarna. AvtaleGiro er en enkel måte for deg å betale fadderbidraget ditt på.

Du kan opprette avtalen via nettbanken eller be oss om å få et skjema tilsendt med ferdigfrankert svarkonvolutt.

Betaling fra utlandet

Du kan betale fadderbidraget fra utlandet med IBAN og/eller SWIFT. Det betales enten:

  • Kvartalsvis i januar, april, juli og oktober - 750 kr.
  • Halvårlig i januar og juli - 1 500 kr.
  • Årlig i januar - 3 000 kr.

Du får tilsendt en påminnelse før betalingsfristen. Vennligst send oss din e-postadresse slik at påminnelsen kan sendes på e-post. På den måten minker administrasjonskostnadene og andelen som går til vårt formål øker. Merk at avsenderen betaler alle omkostninger slik at beløpet du sender går til formålet uavkortet!

Indias Barn

SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO76 7874 0623612

Skattefradrag

Alle bidrag til Indias Barns arbeid på mellom 500 og 50 000 kr per år gir rett til skattefradrag (Skatteloven §6-50). Bidragene må være registrert på vår konto senest 31. desember for å kunne få fradrag for det aktuelle året. Ønsker du at bidraget ditt skal legges inn automatisk på selvangivelsen må du selv sørge for at fødselsnummeret ditt (organisasjonsnummeret for bedrifter) er registrert hos oss innen 31. desember.

Hvert år i månedsskiftet januar/februar mottar du en årsoppgave om hvor mye du kan trekke fra på skatten. Ta kontakt med oss hvis det er feil i oppgaven, eller hvis du ikke har mottatt oppgave.