Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål om Indias Barn, fadderskap m.m.

Hva er en stiftelse?

En stiftelse er en organisasjon der en formuesverdi er stilt til rådighet for et bestemt formål, f.eks. av humanitær eller utdanningsmessig art. En stiftelses arbeid er regulert bl.a. av Stiftelsesloven og stiftelsestilsynet som fører tilsyn av stiftelser.

Hva er en barne-ID og fadder-iD?

 • Hvert fadderbarn og hver fadder har et unikt nummer.
 • Barne-ID står alltid på rapportene du får om barnet. Finner du ikke nummeret, ta kontakt med oss.
 • Fadder-ID brukes i kommunikasjon mellom Indias Barn og fadderne, som f.eks. i fakturaer og brev.

Hvor mye av pengene går til mitt barn?

Indias Barn gir ingen direkte pengestøtte til fadderbarna. Fadderbidraget sørger for at hvert barn får den hjelpen hun/han trenger for å kunne gå på skole og fullføre sin utdanning. Vår hjelp er behovsbasert og varierer fra barn til barn og over tid. Støtten fra Indias Barn består bl.a. av:

 • Skoleutstyr: skolebøker og hefter, skrivesaker, skoleuniform, e.l.
 • Skolepenger og transport
 • Ekstraundervisning: leksehjelp, støtteundervisning, spesialklasser e.l.
 • Hobbyklasser og utflukter
 • Årlige helsekontroller med nødvendig medisinsk og ernæringsmessig oppfølging
 • Støtteapparatet i Norge og India
 • Oppfølging fra en sosialarbeider

Hvorfor bør jeg velge AvtaleGiro?

 • Vi sparer miljø, tid og utgifter. Mer av midlene kan brukes til formålet.
 • Det er lettvint. Banken din sørger for at fakturaen blir betalt i tide. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngår betalingspåminnelser.
 • Du har alltid full oversikt gjennom kontofon eller nettbank, og du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

Kan jeg skrive til barnet?

 • Ja, send e-post på engelsk til post@indiasbarn.no
 • Husk å skrive barne-ID i emnelinjen. E-posten skrives ut av CFI og tas med til fadderbarnet.
 • Brev sendes til CFI. Adressen finner du her.
 • Etter en tid får du svar fra sosialarbeideren og ev. barnet.

Hvor lang tid tar det før brevet kommer fram?

 • Det kan ta opp til 2-3 måneder fra du sender brev til du får svar.
 • Vær tidlig ute til for eksempel jul eller fødselsdag.

Kan jeg ha Indias Barn som Grasrotandel-mottaker når jeg tipper?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Grasrotandelen fra Norsk Tipping går til å støtte frivillig arbeid på regionalt eller lokalt nivå. Indias Barn, som kun opererer internasjonalt, kvalifiserer derfor ikke til støtte fra Grasrotandelen.