Vårt løfte til fadderbarn og faddere

For å sikre at alle fadderbarn får den utdanning hun/han har evner og motivasjon til, har Indias Barn utarbeidet et løfte til våre fadderbarn og faddere.

Indias Barns arbeid tar utgangspunkt i et rammeverk som beskriver hvordan forskjellige aktiviteter skal bidra til at alle fadderbarn fullfører utdanningen sin. Basert på dette har vi i samarbeid med CFI utarbeidet et løfte til fadderbarn og faddere, som viser våre prioriteringer og skaper trygghet og langsiktighet for våre fadderbarn, faddere og ansatte.

Vårt løfte til fadderbarn og faddere

  1. Vårt mål er å forbedre fadderbarnas nåværende og fremtidige levevilkår
  2. Alle fadderbarn skal gå på skole og få nødvendig støtte til å kunne fullføre den utdanning og/eller yrkesopplæring hun/han har evner og motivasjon til
  3. Alle fadderbarn skal motta støtte og veiledning for å kunne ta et bevisst valg om den utdanning/yrkesopplæring som setter dem i stand til å tjene til livets opphold, og å skape og opprettholde en bedre fremtid

For å kunne oppnå dette forplikter vi oss til å støtte barna bl.a. på følgende områder:

  • Skolematerialer, skolepenger, uniform, transport osv.
  • Støtte til å forbedre eller opprettholde skoleresultater
  • Tilgang til yrkesopplæring og høyere utdanning
  • Årlig helsekontroll og nødvendig oppfølging
  • Ernæringsstøtte til under- og feilernærte barn
  • Andre aktiviteter som støtter barnets helhetlige utvikling

All støtte er behovsbasert og varierer fra barn til barn og over tid. Dette løftet garanterer at alle fadderbarn til enhver tid mottar nødvendig støtte for å kunne gå på skole og fullføre utdanningen sin.