Fondet for høyere utdanning

Din gave til Fondet for høyere utdanning går til ungdommer fra våre prosjektområder som har motivasjon og evner til å ta høyere utdanning, men mangler midler til det.

Mange ressurssvake familier i India har ikke råd til å sende barna sine på skole. Derfor sørger Indias Barn for at barn får nødvendig støtte og utstyr til å kunne fullføre skolegangen sin.

Støtten fra Fondet for høyere utdanning gis i form av et stipend, og sikrer at mottakeren kan fullføre utdanningen sin ved tekniske høgskoler, universitet eller lignende. På denne måten bidrar gaven til å gi ungdom i India muligheten en tryggere inntekt og en bedre fremtid for dem og deres familier.

Som takk for gaven vil du få et takkekort.

Når du bestiller, ber vi deg vennligst fullføre betalingen på en av to måter:

  1. Bruk Vipps; velg betal og søk opp Indias Barn eller 114021. Trykk på meny til høyre for betalingsrubrikken, velg julegave med mening og det antallet du ønsker å gi.
  2. Eller overfør beløpet til vår gavekonto 7874 06 23582. Skriv ordrenummer og navn under betalingsinfo.
kr 200,00