Personvernerklæring

Oppdatert: August 2019

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan INDIAS BARN håndterer personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor publikum, faddere og andre vi jobber med.

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en person. Det kan for eksempel være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller bilde, og det omfatter også vurderinger om enkeltpersoner.

Det er frivillig for dem som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger. Grunnlaget for å lagre og behandle opplysningene er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

2. Hvordan behandler Indias barn personopplysninger?

Det er du som eier dine opplysninger. Personvern er en menneskerettighet. Med EUs personvernforordning (GDPR) øker kravene også i Norge til hvordan bedrifter og organisasjoner kan behandle personopplysninger.

Det er Indias Barn (org.nr 970015175) som er behandlingsansvarlig, altså den som bærer ansvaret for å behandle de personopplysninger som du gir til oss eller som vi eventuelt samler inn. Vi er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Du har rett til å vite hva som lagres om deg og du har rett til å få slettet personlige opplysninger som er lagret hos oss.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@indiasbarn.no.

3. Informasjonskapsler (cookies)

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) paragraf §2-7 b. regulerer bruk av informasjonskapsler.

Ved å besøke indiasbarn.no, samtykker du til at informasjonskapsler lastes ned og lagres på din enhet. Du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler ikke aksepteres.

Oversikt over informasjonskapsler i bruk på indiasbarn.no finner du her.

4. Nettbutikk

Indias Barn selger gaver med mening via våre nettsider. Vi administrerer også en fadderordning. Vi behandler kun personopplysninger kjøperen har oppgitt, og som er nødvendige for å kunne gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen med kjøperen.

Indias Barn forbeholder seg retten til å be om fødselsnummer (11 siffer) for å kunne melde om skattefritak på gaver til frivillige organisasjoner.

Personopplysningene til kjøpere under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Kjøperen har rett til å reservere seg mot reklame eller informasjon fra Indias Barn ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, ved å krysse av for dette i bestillingsskjemaet.

Kjøperens personopplysninger blir bare utlevert til andre når han/hun har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at Indias Barn skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

5. Fadderordning

Indias Barn administrerer en fadderordning. Vi behandler kun personopplysninger fadder har oppgitt, og som er nødvendige for å kunne gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen med kjøperen.

Indias Barn forbeholder seg retten til å be om fødselsnummer (11 siffer) for å kunne melde om skattefritak på gaver til frivillige organisasjoner. Videre forbeholder Indias Barn seg retten til å be om fødselsdato for å kontrollere at sine kunder er over 18 år.

Personopplysningene til faddere under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Fadderens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Indias Barn skal få gjennomført avtalen med fadderen, eller i lovbestemte tilfelle.

Den som tegner seg som fadder har rett til å reservere seg mot reklame eller informasjon fra Indias Barn ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, ved å krysse av for dette i bestillingsskjemaet.

Personopplysninger blir bare utlevert til andre når han/hun har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at Indias Barn skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

6. E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

7. Rekrutteringsprosesser

I tilknytning til rekruttering til ledige stillinger hos Indias barn samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn den pågående rekrutteringsprosessen man søker på.

Personopplysningene vil slettes etter endt prosess. Informasjonen er behandlet av ansettelseskomité. Under rekrutteringsprosessen må alle søkere godkjenne Indias Barns personvernerklæring.

8. Arrangementer

Til enkelte av våre arrangementer samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Alle har reservasjonsrett mot oppbevaring og publiseringen av denne informasjonen. 

Spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller om sletting og endring av disse kan rettes til post@indiasbarn.no.