Fondet for høyere utdanning

Uten støtte fra Fondet for høyere utdanning ville Sonal levd et liv i fattigdom. Gi et stipend til skoleflink ungdom slik at de kan fullføre høyere utdanning.

Sonal vokste opp med en mor som var aleneforsørger. De var svært fattige. Utdanningen sikret Sonal en svært god stilling i en bank i storbyen Pune. 

Støtten fra Fondet for høyere utdanning gis i form av et stipend, og sikrer ungdom en god utdanning ved tekniske høgskoler, universitet eller lignende. Dette er studenter som har strålende akademiske resultatet, som 'mot alle odds' har klart seg gjennom 12 års skolegang, men som ikke har anledning til å fortsette sine studier uten støtte. Tidligere studenter har alle fått svært gode jobber, og sikret seg og sine familier en fremtid uten fattigdom. 

Når du bestiller, ber vi deg vennligst fullføre betalingen på en av to måter:

Vipps: Velg kjøp og betal og søk opp Indias Barn eller 114021. Velg julegaven og det antallet du ønsker å gi. Oppgi navn og epost dersom du ønsker takkekort.

Bank: Overfør beløpet til vår gavekonto 7874 06 23582. Oppgi navn og epost dersom du ønsker takkekort.

kr 200,00