Varvane - de drømmer om et hus å bo i

Ingen barn skulle være nødt til å vokse opp i en falleferdig bambushytte. Denne julegaven sikrer trygge boforhold til innbyggerne i Varvane.

Kort om utviklingsprosjektet i Varvane: Varvane er en urfolkslandsby med nesten 300 innbyggere. De fleste er analfabeter og de voksne jobber som dagarbeidere på gårder eller fabrikker. Levestandarden er svært lav, og det er store utfordringer med både hygiene- og sanitærforhold. Mange bor i falleferdige bambushytter med jordgulv. De færreste har elektrisitet. Vårt landsbyprosjekt vil sikre solide hus til alle i Varvane, toaletter, lys, rent vann, samfunnshus og brukbare veier. I tillegg vil vi bidra med inntektsskapende aktiviteter som geiteoppdrett, jordkultivering og sykurs.

Når du bestiller, ber vi deg vennligst fullføre betalingen på en av to måter:

Vipps: Velg kjøp og betal og søk opp Indias Barn eller 114021. Velg julegaven og det antallet du ønsker å gi. Oppgi navn og epost dersom du ønsker takkekort.

Bank: Overfør beløpet til vår gavekonto 7874 06 23582. Oppgi navn og epost dersom du ønsker takkekort.

kr 250,00