Skoleaksjon

Vi har mange ulike prosjekter som din skole kan støtte. Velg et som passer dere!

Arbeidet vårt er forankret i FNs bærekraftsmål og prosjektene bidrar til god utdanning, utrydde fattigdom, redusere sult, bedre helse, mindre ulikhet, rent vann og sanitære fasiliteter, samt ren energi, anstendig arbeid og bærekraftige samfunn. Eksempler på prosjekter er solcellelykter til familier som ikke har elektrisitet, et trygt hjem til familier som bor i falleferdige hytter og skur, rent vann og toalett til landsbyer eller familier uten tilgang til dette. Eller kanskje dere vil bidra med utstyr til skoler som mangler skap, stoler, sittemapper, laboratorieutstyr eller PC? Eller bidra i form av stipend som gjør det mulig for fattig, skoleflink ungdom å ta høyere utdanning?  

Vi kommer gjerne og presenterer arbeidet vårt eller sender dere materiell. Kontakt oss på camilla@indiasbarn.no