Vårt arbeid

Grunnsteinen i vårt utviklingsarbeid er utdanning i India. Barn som fullfører skolegang og deltar i yrkesveiledning får ferdigheter og kunnskap som øker deres muligheter til å få en jobb, høyere inntekt og et bedre liv når de vokser opp.