Bruk av midler

Indias Barn og Children's Future India (CFI) samarbeider for at faddernes bidrag skal ha størst mulig effekt for barna i fjernadopsjonsprogrammet.

Fadderbidraget brukes til å gi barn i India den støtten de trenger for å gå på skole og fullføre utdanningen sin. Støtten er behovsprøvd og varierer fra barn til barn og over tid. Vi garanterer at alle barn får den hjelpen de trenger til å fullføre utdanningen sin.

Fadderbidraget dekker, i tillegg til støtteapparatet i India og Norge, blant annet:

  • Skolepenger, transport, skoleuniform, skolebøker og -hefter, og skrivesaker
  • Ekstraundervisning: leksehjelp og spesialundervisning
  • Yrkesveiledning, yrkesopplæring og høyere utdanning
  • Andre aktiviteter som støtter barnas helhetlige utvikling