Mange aktiviteter - ett mål

Utdanning er grunnsteinen i Indias Barns utviklingsarbeid. Gjennom å investere i utdanning av indiske barn og ungdommer ønsker vi å bidra til FNs tusenårsmål og sikre langsiktig, bærekraftig utvikling.

Utdanning er den viktigste komponenten i arbeidet vårt. Barn som fullfører skolegangen og får yrkesopplæring får ferdigheter og kunnskap som øker deres muligheter til å få en jobb, høyere inntekt og et bedre liv når de blir voksne.

Vårt prinsipp er at alle barn, uansett hvor de bor, skal få lik mulighet til å utvikle seg. Det betyr at vår hjelp er behovsbasert og at hvert barn får støtte og hjelp til det hun/han trenger. Støtten varierer fra barn til barn og over tid.