Barnefondet

I tillegg til støtte til utdanning gjennom fjernadopsjonsprogrammet, støtter Indias Barn også tiltak som kommer fadderbarnas søsken og andre barn i lokalsamfunnet til gode.

Et av prinsippene i fjernadopsjonsprogrammet er at vi kun tar ett barn per familie inn i programmet. Fordi enkelte familier er særlig ressurssvake, gir vi også i noen tilfeller begrenset støtte til andre barn i lokalsamfunnet.

Midlene fra Barnefondet brukes til å hjelpe fadderbarnas søsken og andre barn i prosjektområdene med skolegang i form av skolebøker, skoleutstyr, transport, osv. Midlene fra fondet kan også brukes til andre konkrete og tidsbegrensede tiltak, for eksempel utstyr til, eller utbedring av, skolebygninger.