Fjernadopsjonsprogrammet

Gjennom fjernadopsjonsprogrammet ønsker vi å bidra til at barn får oppfylt sine rettigheter, slik at de kan ta ressursene sine i bruk til beste for seg selv og samfunnet rundt.

Indias Barn har arbeidet med fjernadopsjon av indiske barn i over 20 år. Med ordet fjernadopsjon mener vi en ordning der en person gir et fast, månedlig bidrag til fjernadopsjonsprogrammet. Som symbol på fadderskapet får hver fadder tildelt et navngitt barn de kan følge gjennom regelmessige rapporter.

Fjernadopsjonsprogrammet består av ulike aktiviteter som til sammen har som mål å gi hvert barn de kunnskaper og ferdigheter hun/han trenger for å kunne livnære seg selv etter endt fjernadopsjonsprogram. Vårt prinsipp er at alle barn skal ha lik mulighet til å utvikle seg. Det betyr at all støtte er behovsbasert og varierer fra barn til barn og over tid.

Utdanning

Grunnleggende skolegang

Hoveddelen av innsamlede midler går til utdanning, som er kjernen i vårt fjernadopsjonsprogram. Det er ikke nok plasser i den offentlige skolen. Derfor brukes noe av fadderstøtten til å betale skolepenger til barn som går på privatskole og til fadderbarn fra avsidesliggende landsbyer som går på internatskole. I tillegg betales skoleutstyr, transport og den obligatoriske skoleuniformen. Fordi kvaliteten på undervisningen varierer i India, og det ofte er mange elever per klasse, deltar de fleste fadderbarn i leksehjelp eller støtteundervisning som enten er organisert eller støttet av oss.

Yrkesopplæring

Yrkesopplæring er det nye satsingsområdet til Indias Barn. Vi ønsker at fadderbarna skal være i stand til å livnære seg etter endt fjernadopsjonsprogram. Det kreves ofte mer enn grunnleggende skolegang for å kunne få seg en jobb. Yrkesopplæring inkluderer yrkeskurs, lærlingplasser, fagkurs med fagbrev, profesjonsstudier og lignende.

Høyere utdanning

Alle fadderbarn som har motivasjon og evner til det, får muligheten til å fortsette i høyere utdanning. Disse ungdommene vil motta et stipend som dekker utgifter knyttet til studier ved tekniske høgskoler, universitet eller lignende.

Helse og ernæring

Det er viktig at alle barn får sunn mat og har god helse for å kunne oppnå sitt potensial på skolen og få mest mulig ut av utdanningen sin. Derfor får alle barn tilbud om årlige helsekontroller, medisinsk oppfølging og ernæringsstøtte ved behov.

Helhetlig utvikling

I tillegg til skolegang og akademisk læring er utvikling av andre ferdigheter viktig. Vi arrangerer hobbyklasser, utflukter, sommerleirer og lignende. Alle våre aktiviteter bidrar til en helhetlig utvikling av barna, og forbedrer deres muligheter til å fullføre utdanningen sin og livnære seg selv etter endt fjernadopsjonsprogram.