Fondet for høyere utdanning

Ungdommer som ikke er i fjernadopsjonsprogrammet, men som ønsker å ta høyere utdanning, kan motta støtte fra Indias Barn gjennom Fondet for høyere utdanning.

Høyere utdanning er en forutsetning for at et land skal kunne redusere fattigdom og legge grunnlaget for langsiktig og bærekraftig utvikling. I India er høyere utdanning i stor grad forbeholdt den bemidlede delen av befolkningen, mens ungdom fra ressurssvake familier må ut i jobb – ofte før grunnskolen er fullført.

Midlene fra Fondet for høyere utdanning er øremerket fadderbarnas søsken og andre begavede ungdommer fra våre prosjektområder som har motivasjon og evner til å ta høyere utdanning, men mangler midler til det. Støtten gis i form av et stipend, og sikrer at mottakeren kan fullføre utdanningen sin.