Hvem støtter vi?

Indias Barn hjelper over 4.500 barn i India gjennom vårt fjernadopsjonsprogram, Barnefondet og Fondet for høyere utdanning.

Indias Barn og vår søsterorganisasjon Children's Future India (CFI) arbeider for at barn i India skal få muligheten til å gå på skole og få en bedre fremtid. Indias Barn støtter over 4 500 barn.

Barn blir tatt inn i fjernadopsjonsprogrammet basert på behov. Vi legger vekt på at alle barn skal ha samme mulighet til å fullføre sin utdanning, uavhengig av kjønn, etnisitet, eller sosioøkonomisk bakgrunn. Indias Barn og CFI har utarbeidet kriterier for å sikre at vår støtte er rettferdig og hjelper der behovet er størst.

  • Sosioøkonomiske kriterier: Familier med lavere inntekt enn den til enhver tid offisielle fattigdomsgrensen i India kvalifiserer til støtte fra Indias Barn. Familier med kun én forsørger, syke forsørgere, og andre med sosiale og økonomiske problemer blir prioritert.
  • Alder: Barn tas inn i programmet når de er mellom seks og ti år (f.o.m. første klasse). De blir værende til de er ferdige med utdanningen og er i stand til å forsørge seg selv. Det er ingen øvre aldersgrense, men de fleste er mellom 18 og 21 år når de forlater programmet. Ungdommer som gifter seg kan fortsette i programmet hvis de ønsker det, såfremt de fremdeles oppfyller de sosioøkonomiske kriteriene.
  • Kjønn: Tradisjonelt har indiske familier nedprioritert jenters utdanning til fordel for utdanning av gutter. De fleste av fadderbarna i Indias Barn er derfor jenter.