Children's Future India

Children's Future India (CFI) er vår samarbeidspartner i India.

CFI er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Med støtte fra Indias Barn har CFI ansvar for at alle planlagte aktiviteter blir gjennomført og at vi oppnår bærekraftige resultater.

CFIs hovedkontor ligger i Pune. I tillegg har CFI fire avdelingskontorer: I Pune, Mumbai, Dabhol og Pen (Raigad).

På avdelingsnivå drives fjernadopsjonsprosjektene av avdelingsleder, koordinatorer og sosialarbeidere. Hver sosialarbeider har ansvar for ca. 100 fadderbarn.