Styret

Styret er Indias Barns høyeste organ med ansvar for at stiftelsen drives i overensstemmelse med dens formål, og gjeldende regler og lover.

Styret i Indias Barn består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. De ansatte har en representant i styret med møte- og talerett. Styret er ansvarlig for ansettelse av daglig leder, som har rett og plikt til å delta på styremøter.

Styret 2018/2019

Det nåværende styret ble valgt på årsmøtet i juni 2018. Alle faddere som har betalt fadderbidraget sitt iflg. vedtektene, har møte- og stemmerett i årsmøtet. Styrets faste medlemmer velges for to år, og varamedlemmene velges for ett år av gangen.

Styreleder

Hege Magnussen 

Nestleder

Sissel Breivoll

Styremedlemmer

Kaja Runde

Anne-Trine Benjaminsen

Gunnvor Toften

Varamedlemmer          

Milosha Britto Nordbø

Cecilie P. Persson

Ansattes representant

Anne Jønsberg

Valgkomité

Bjarne Fritjof With (e-post: with.bjarne@gmail.com, mobil: 91364842)

Gøril Søvik

Trine Solheim